Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 303 47 20
Over stichting Betalingsachterstandenregistratie

Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (TZB)

Onafhankelijk beheerder van het register.

Stichting
Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (TZB) zet zich actief in teneinde zakelijke betalingsachterstanden, overkreditering en fraude binnen Nederland te bestrijden. Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (TZB) is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.

Doelstelling en werkwijze
Het register valt onder het beheer van Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (TZB). Binnen het register wordt informatie veilig en betrouwbaar gedeeld tussen de aangesloten organisaties. Hiermee beschermen zij elkaar actief tegen betalingsachterstanden, overkreditering en fraude. De financiële informatie die aan het register wordt toegevoegd is onderworpen aan strenge voorwaarden. Hiermee wordt de datakwaliteit gewaarborgd.

Aangesloten organisaties zoals financiële instellingen, grote leveranciers, maar ook Mkb’ers kunnen de informatie in het register raadplegen om beslissingen te maken ten aanzien van hun kredietmanagement. Zij zijn daarbij niet gebonden aan de informatieverstrekking vanuit het TZB.

Doelstelling
De stichting opereert vanuit haar doelstelling om betalingsachterstanden te voorkomen en op te lossen en doet daarbij alles wat zij daartoe noodzakelijk acht. De stichting informeert hiertoe organisaties over de ontwikkelingen op het gebied van haar doelstellingen. Zij stimuleert het bewustzijn en de overdracht van kennis over het tegengaan van zakelijke betalingsachterstanden, overkreditering en fraude en neemt daarbij stelling in het maatschappelijk debat.

Het bestuur & organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 bestuurders die hun brede ervaring, deskundigheid en vaardigheden inzetten om de doelen van de stichting te verwezenlijken.

Daarnaast wordt de stichting gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Raad van advies.

Organogram

Heeft u vragen?

Het TZB is bereikbaar op:
085 - 303 47 20
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00