Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 303 47 20
title

Bezwaar maken tegen registratie in het TZB

Oneens met registratie?

Als u het oneens bent met een registratie dan kunt u daartegen te allen tijde bezwaar maken. Er is geen bezwaartermijn. Bezwaar maken kan ook vóórdat er sprake is van registratie. U leest hier meer over binnen de kennisgeving die u ontvangt van het Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (TZB).

Eerst contact met uw crediteur
Voor het maken van bezwaar is het nodig contact op te nemen met uw crediteur. Als u met hem uw bezwaar besproken heeft en u komt er onderling niet uit, dan kunt vervolgens bezwaar maken bij het TZB. Wanneer uw crediteur het eens is met uw bezwaren en u komt tot overeenstemming, dan is de crediteur verplicht de registratie ongedaan te maken.

Bezwaar bij het TZB
Als u uw bezwaren geen gehoor vinden bij uw crediteur, kunt u bezwaar maken bij het TZB. Dat bezwaar heeft tot gevolg dat de registratie voor de duur van de behandeling ongedaan gemaakt wordt. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, dan is deze ongedaanmaking blijvend. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, wordt de registratie hervat, totdat er is betaald of er een onderlinge regeling is getroffen.

Geschillencommissie
Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u naar de geschillencommissie. De geschillencommissie is onafhankelijke van het TZB. Het TZB geeft altijd gevolg aan deze uitspraak.

Heeft u vragen?

Het TZB is bereikbaar op:
085 - 303 47 20
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00