Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 303 47 20

Marktonderzoek

Op deze pagina worden resultaten en conclusies m.b.t. het door ons verricht marktonderzoek weergeven.

Onderzoek

Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (TZB) heeft onderzoek gedaan naar zakelijke betalingsachterstanden in het Nederlandse bedrijfsleven.

Binnen dit onderzoek zijn alle rechtsvormen en sectoren vertegenwoordigd, hiervan geeft 55% aan regelmatig last te hebben van betalingsachterstanden. Dit maakt zakelijke betalingsachterstanden tot een maatschappelijk probleem dat aandacht verdient.

82% van de voorgenoemde 55% mist hierdoor ook daadwerkelijk inkomsten. Ongeveer de helft (55%) zegt meer dan €1000 mis te lopen per jaar. Bij 22% is de inkomstenderving zelfs meer dan €10.000. De grootste bedrijven (100+ medewerkers) lopen uiteraard het meeste risico, van hen zegt 61% meer dan €10.000 mis te lopen door wanbetaling.

Het merendeel controleert haar debiteuren niet op kredietwaardigheid. Belangrijkste reden om een controle uit te (laten) voeren is de risico-inschatting. Men heeft het idee dat het bedrijf niet veel risico loopt. 27% geeft ook aan nooit last van wanbetalers te hebben; 17% vindt de kosten hiervoor te hoog. Algemeen wantrouwen jegens een debiteur is de belangrijkste reden om een check te laten uitvoeren; 36% geeft aan dat 'wanneer we een debiteur niet vertrouwen (door andere signalen)' een reden is om een check uit te (laten) voeren. Voor 21% is het een standaard-procedure als een debiteur nieuw is. 24% zegt een check uit te voeren als een debiteur een tot dan toe onbekende partij is. Voor gemiddeld 21% een debiteurencheck iets wat gedaan wordt zodra het gemoeide bedrag boven een bepaalde waarde uit komt.

Onderzoek:

Bedrijven die last hebben
van betalingsachterstanden

Resultaten

Merendeel controleert haar
debiteuren niet

Resultaten

Gemiddeld lopen bedrijven €49.797,-
inkomsten mis door wanbetaling

Resultaten

Statistieken & cijfers

Het marktonderzoek is verricht met aandacht voor diversiteit. Zo is niet elk bedrijf hetzelfde en kunnen er verschillen optreden in de cijfers bij verschil in omvang, rechtsvorm e.d.. Daarom is er gebruik gemaakt van een divers bestand van bedrijven. Zo is er o.a. rekening gehouden met vestigingsplaats, bedrijfssector en de jaaromzet. De exacte percentages zijn in overzichtelijke cirkeldiagrammen verwerkt, welke hieronder zijn te vinden.

Vestiging ondernemingen

(17%) Amsterdam, Rotterdam, Den Haag
(34%) West (Utrecht Noord-Holland, Zuid-Holland)
(08%) Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)
(20%) Oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
(21%) Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)

Sectoren

(35%) Zakelijke dienstverlening
(10%) Welzijn en
(10%) Detailhandel
(08%) financiële dienstverlening
(06%) Bouwnijverheid
(31%) Overige

Aantal medewerkers

(70%) kleine bedrijven, tot 10 mw
(19%) middelgroot 10 tot 100 mw
(11%) grote bedrijven van 100+ mwJaaromzet

(25%) tot 50K
(36%) 50K-1M
(25%) meer dan 1 miljoen
(14%) wil de jaaromzet niet opgeven

Rechtsvorm

(39%) Eenmanszaak
(10%) Vennootschap onder firma (VOF)
(35%) Besloten vennootschap (BV)
(16%) Overige

Zakelijke debiteuren per jaar

(27%) tot 15 debiteuren
(22%) 16 tot 50 debiteuren
(33%) 51- 500 debiteuren
(18%)500+ debiteuren