Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 303 47 20

Feiten en cijfers

Wat zijn de resultaten van het TZB in het afgelopen jaar?

Wat is er gebeurd met de facturen die zijn aangemeld?

In 2016 is 89,6% van de ingediende facturen na aanmelding op het TZB alsnog voldaan. Van de vorderingen die onbetaald zijn gebleven is 2,3% door faillissement van de debiteur afgeboekt, 0,1% opgelost door derden (zoals een advocatenkantoor of een deurwaarder) en is 8% bij sluiting van het jaar 2016 nog steeds openstaand in het register.

Cijfers

(89,6%) opgelost door het register
(2,3%) door faillissement afgeboekt
(0,1%) opgelost door derden
(8,0%) nog openstaand in het register
(100%) totaal

Aanmeldingen binnen 45 dagen na factuurdatum zijn 97% opgelost

Bij het aanmelden van betalingsachterstanden vragen wij onze gebruikers om de factuurdatum op te geven. Uit deze cijfers hebben wij kunnen opmaken dat in 2016 alle betalingsachterstanden die binnen 45 dagen na factuurdatum zijn ingediend, ook zijn opgelost binnen 14 dagen. Een percentage van maar liefst 97%. Dit laat het belang zien van een strikt debiteurenbeheer. Zorgt u er daarom voor dat u z.s.m. actie onderneemt bij betalingsachterstanden.

Hoe effectief is de Achterstandendatabank?

Van alle facturen die in 2016 zijn aangemeld bij het TZB is maar liefst 81,3% opgelost binnen 14 dagen. Dit houdt in dat binnen 14 dagen de factuur is voldaan dan wel een betalingsregeling is getroffen waaraan de debiteur zich gehouden heeft. 6,7% is opgelost nadat 14 dagen zijn verstreken en 10,4% is op peildatum 31-12-2016 nog niet opgelost.Cijfers

(81,3%) opgelost binnen 14 dagen
(8,3%) opgelost na 14 dagen
(10,4%) niet opgelost
(100%) totaal