Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
Het register voor zakelijke betalingsachterstanden
085 - 303 47 20

Cookies

De Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (TZB) (de stichting) maakt gebruik van cookies op haar website TZB.nl en op de websitepagina’s van het Stichting Toezicht Zakelijke betalingsverkeer (TZB) (TZB). Hieronder leest u wat cookies zijn, waarom de stichting deze gebruikt en ook hoe de bezoeker kan weten welke cookies precies gebruikt worden.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op de webbrowser van het apparaat worden geplaatst wanneer met dat apparaat een website wordt bezocht. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen functionele- analytische- en tracking-cookies.

Waarom functionele cookies?
Deze worden gebruikt om te kijken hoe bezoekers van de website en de online dienstverlening deze gebruiken. De verkregen informatie stelt de stichting in staat het gebruikersgemak van de websitepagina’s te verbeteren. Deze zogenaamde functionele cookies houden bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de gebruiker bij. Functionele cookies hebben zeer weinig gevolgen voor persoonsgegevensbescherming van de gebruikers van de websitepagina’s. Daarom vallen ze onder de uitzondering in de ‘cookiewet’ en is het niet nodig om toestemming te vragen voor de plaatsing ervan.

Waarom analytische cookies?
De analyse van de gegevens die deze cookies voortbrengen maakt het mogelijk de websitepagina’s beter af te stemmen op de bezoeker. Deze verbetering van de websitepagina’s is het enige doel van de analytische cookies. Met uitzondering van de verwerker van de analytische gegevens worden deze gegevens niet gedeeld.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • welke pagina’s bezocht zijn;
  • de browser die daarbij gebruikt werd;
  • het tijdstip en de duur van het bezoek
  • de foutmeldingen die de bezoeker heeft gekregen.

Google Analytics
De analyse van de gegevens van de websitepagina’s vindt plaats met behulp van Google Analytics. De stichting heeft een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de gegevens. Zo is onder andere afgesproken dat het Google niet is toegestaan de verkregen analyse gegevens te gebruiken voor andere Google diensten en dat de IP-adressen van de bezoekers van de websitepagina’s worden geanonimiseerd. Ook analytische cookies hebben zeer geringe invloed op de persoonsgegevensbescherming van bezoekers, zodat voor het verzamelen ervan geen toestemming nodig is.

Geen tracking cookies
Tracking cookies volgen het internetgedrag van een bezoeker buiten de bezochte website en hebben potentieel invloed op de persoonsgegevensbescherming van bezoekers. Daarom is voor het gebruik ervan expliciete toestemming vereist. De stichting maakt geen gebruik van tracking cookies

Hoe kunt u het gebruik van cookies nagaan?
In het geval u gebruik maakt van een webbrowser op uw PC kunt u van iedere pagina nagaan van welke cookies gebruik gemaakt wordt. Dit kan via de functietoets F12. In de menubalk rechts kunt u klikken op cookies en vervolgens op de website die dan verschijnt. Per pagina kan het overzicht van de daaraan verbonden cookies verschillen. Wanneer u de cookies hier niet kunt vinden zult u de handleiding van uw browser moeten raadplegen.

De cookiewetgeving
De verplichting om gebruikers van een website te informeren over het plaatsen van functionele- en analytische cookies en om toestemming te vragen bij de plaatsing van trackingcookies vloeit voort uit artikel 11.7a van de telecommunicatiewet. Dit artikel werd ingevoerd om te voldoen aan de verplichtingen die werden vastgelegd in de Richtlijn van de Europese Unie met het kenmerk 2002/58/EC. Onder andere omdat de huidige cookiewetgeving in de praktijk niet goed werkt, doordat bezoekers veel te vaak om toestemming moet worden gevraagd, wordt er door de Europese Unie gewerkt aan nieuwe E-privacy regelgeving, waarin het gebruik van cookies naar verwachting anders gereguleerd zal worden.